Bilingual Future | Building a bilingual Future for Children Everywhere
677
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-677,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
sk

ČO JE BILINGUÁLNA BUDÚCNOSŤ

Je to univerzálny program, ktorý dáva každému dieťaťu príležitosť stať sa dvojjazyčnými a využívať výhody dvojjazyčnosti.

ROZVOJ MOZGOVEJ AKTIVITY

Deti, ktoré sa v ranom veku stretli s bilingvným prostredím majú schopnosť rýchlejšie a lepšie riešiť problémy. Ich mozgy sú otvorené novým ideám.

EKONOMICKÝ RAST

Pracujúca dvojjazyčná generácia prináša vyšší ekonomický rast.

KULTÚRNA ADAPTÁCIA

Z bilingválnych detí vyrastajú flexibilní a adaptabilní dospelí.

laptop frame
hero image

PRINÁŠAME PROGRAM PRE BILINVÁNU BUDÚCNOSŤ

Program bilingválnej budúcnosti v spolupráci s vydavateľstvom Yelow House Education prináša výukové a edukačné materiály. Yellow House Education je špecialista na výučbu angličtiny pre deti od narodenia do veku desiatich rokov. Autorka kurzov a sprievodných materiálov, Claise Selby, pripravila Univerzálny kurz pre predškolské vyučovanie, ktorý je súčasťou Programu pre bilingválne budúcnosť.

O PROGRAME V MÉDIÁCH

DOKUMENT POĽSKEJ TELEVÍZIA O KURZE BABY BEETLES

DOKUMENT POĽSKEJ TELEVÍZIA O KURZE TOM AND KERI

DVOJJAZYČNÁ ŠKOLA KRAJINA SNOV

O PROGRAME

Vďaka Programu bilingválna budúcnosť sa deti stávajú dvojjazyčnými prirodzenou cestou, vo veľmi nízkom veku, prostredníctvom hier. Súčasťou programu je ďalší kontakt s druhým jazykom doma a v škôlke. Druhým jazykom rozumieme angličtinu. Program spolupracuje s vydavateľstvom Yellow House Education a zaisťuje tvorivé a systémové riešenia, ktoré sú u detí veľmi obľúbená a zároveň umožňujú realizáciu cieľov Programu v medzinárodnom meradle.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:

1. ČO JE PROGRAM BILINGVÁLNA BUDÚCNOSTI "BILINGVÁLNE DETI / DVOJJAZYČNÉ DETI"?

Program bilingválne budúcnosti je univerzálny a všestranný edukačné systém, ktorý deťom umožňuje dosiahnutie dvojjazyčnosti.

2. V ČOM SA TENTO PROGRAM LÍŠI OD INÝCH VÝUČBOVÝCH PROGRAMOV ALEBO INTERNETOVÝCH KURZOV?

„V rámci Programu bilingválnej budúcnosti učíme deti veľmi prirodzenou formou, prostredníctvom každodenných skúseností v oblasti detských aktivít, na rozdiel od štandardnej výučby jazyka ako „cudzieho“.

Program je výnimočný:

  • Začína už od narodenia. Zavádza komplementárne materiály a iniciuje každodenné rozpoznávacie procesy doma aj v škôlke. Vďaka tomu je výučba veľmi intenzívna.
  • S ohľadom na pomerne nízku obstarávaciu cenu je Program dostupný všetkým.
  • Program je vhodný pre všetky deti, nielen pre tých narodených v dvojjazyčných rodinách.
  • Edukačné materiály Programu – pre prácu doma i v škôlke sú dostupné v on-line i tlačenej verzii.
3. AKÉ BOLI ZAČIATKY PROGRAMU?

Program iniciovala britská lektorka, počas svojho dlhodobého pobytu v Poľsku. Program koncipovala ako pomôcku pre učiteľov a rodičov, ktorí hľadali pre svoje deti efektívne formy výučby angličtiny.

4. AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ CIELE PROGRAMU?

Základným cieľom je vytvorenie deťom prostredie, vďaka ktorému sa stanú bilingválne a do desiateho roku schopné samostatnej anglickej komunikácie.

5. MOŽNO TENTO PROGRAM REALIZOVAŤ Aj V INÝCH KRAJINÁCH?

Výzva, akou je všeobecná dvojjazyčnosť je vhodná pre všetky krajiny. Program prináša výhody pre všetky deti. Program je nutné vždy prispôsobiť miestnym podmienkam.

6. PREČO JE RIEŠENIE PROGRAMU BILINGVÁLNOU BUDÚCNOSŤOU TAK CENENÉ?

Tri hlavné dôvody:

  • Efektívnejšia výučba: čím skôr sa deti s jazykom zoznámia, tým lepšie výsledky dosiahnu.
  • Ekonomické hľadisko: dôsledná znalosť angličtiny je cestou k získaniu dobrej práce.
  • Lepšie perspektívy v multikultúrnom svete: bilingválne ľudia majú širší kultúrny rozhľad a lepšiu schopnosť adaptácie a lepšie chápanie okolitého sveta.
7. PREČO JE DÔLEŽITÉ ZAČAŤ S VÝUČBOU ČO NAJSKÔr? NEBOLO BY PREDSA LEN LEPŠIE ZAČAŤ S VÝUČBOU DRUHÉHO JAZYKA AŽ POČAS ZÁKLADNÉJ ŠKOLY?

Deti sa najlepšie nový jazyk naučia od narodenia do siedmich rokov. Po dosiahnutí siedmeho roku sa už ďalší jazyk neučia prirodzenou cestou ale iba „logicky“. Preto je dôležité s výučbou začať čo najskôr.

8. AKO MÔŽU UČITELIA A RODIČIA POMÔCŤ, KEĎ SAMI NEVEDIA ANGLICKY?

Učitelia a rodičia hrajú v Programe bilingválnej budúcnosti dôležitú úlohu – ich úlohou sú spoločné aktivity, spoločné sledovanie výukových filmov a spoločné hry podľa pripravených podrobných návodov. Učitelia a rodičia sa učia spolu s dieťaťom.

Učitelia bez znalostí angličtiny môžu, vďaka podrobne pripraveným výučbovým plánom, lekcie samostatne viesť. Príprava lekcií je im k dispozícii v ich rodnom jazyku.

9. AKO PROGRAM BILINGVÁLNA BUDÚCNOSŤ FUNGUJE?

Na obsahu edukačných materiálov sa úzko spolupodieľa vydavateľstvo Yellow House Education, z ktorého dielne vyšiel výnimočný kurz pre najmladšie deti – od narodenia do šiestich rokov – tzv. Univerzálny kurz pre predškolské vzdelávanie. Kurz je dostupný v štyroch verziách:

STANDARD – v tomto kurze sa učia deti aj učitelia. Úlohou učiteľa je navodenie konkrétnych kontextových situácií (podľa podrobných návodov ku každej lekcii).

PLUS – kurz určený učiteľom so znalosťou angličtiny, ktorí počas lekcií sami angličtinu používajú.

EXPERT – kurz pre bilingválne školy.

EASY ACCESS – kurz pre deti so špeciálnymi potrebami.

Vďaka tejto širokej ponuke je program dostupný všetkým, navyše umožňuje súčasnú výučbu detí aj ich učiteľov.

10. AKO PROGRAM BILINGVÁLNEJ BUDÚCNOSTI MENÍ VYUČOVACIE ANGLIČTINY U STARŠÍCH - ŠKOLSKÝCH DETÍ?

V tomto veku už deti budú oboznámené so základmi jazyka, jeho štruktúrou, budú poznať slovíčka príslušné ich veku a budú schopné základnéj komunikácie. Deti, ktoré prešli programom sa budú rýchlejšie a ľahšie učiť novým slovíčkam a rýchlejšie sa naučia čítať.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Address email: info @ bf.team
Phone: + 48 (22) 290 44 33